Vertaling van hey

Inhoud:

Engels
Nederlands
hey, say, hello [o] {tw}
hallo 
hee
hee daar
zeg
hey, stop {bn.}
hola
hey, here {tw}
hee
hela


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Hey you! Up here!

Jij daar! Hierboven!

Hey John, how's it going?

Hallo John, hoe gaat het met je?

Hey, Mimi! How's it going?

Hoi Mimi! Hoe gaat het?

Hey, look, a three-headed monkey!

Hé, kijk, een driekoppige aap!

Hey, you! What are you doing?

Hee jij daar! Wat ben je aan het doen?

Hey mister, you forgot your coat!

Meneer, u bent uw jas vergeten!

John said, "Hey guys, let's take a break."

John zei: "Hé jongens, laten we een pauze nemen."

... Hey-hey you two, is it no holds barred as soon as you know it's my treat?

... Hé, hé jullie twee, gaan alle hekken los als je weet dat ik trakteer?

Hey, I may have no money, but I still have my pride.

Hé, ik mag dan geen geld hebben, maar ik heb nog wel mijn trots.


Gerelateerd aan hey

say - hello - stop - here