Vertaling van india

Inhoud:

Engels
Nederlands
India, bharat, india, republic of india {zn.}
India [o]
I'm in India.
Ik ben in India.
India is a developing country.
India is een ontwikkelingsland.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm in India.

Ik ben in India.

India is a developing country.

India is een ontwikkelingsland.

He's English, but lives in India.

Hij is Engelsman, maar woont in India.

Have you ever been to India?

Ben jij ooit in India geweest?

He's an Englishman, but lives in India.

Hij is Engelsman, maar woont in India.

He used to tell me stories about India.

Hij vertelde me verhalen over India.

She is well known in both India and China.

Ze is heel bekend, zowel in India als in China.

Mother Teresa used the prize money for her work in India and around the world.

Moeder Teresa gebruikte het prijzengeld voor haar werk in India en over de wereld.

China shares borders with Pakistan, India, Afghanistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, North Korea, Laos, Vietnam, Nepal, Bhutan, Myanmar, Mongolia and Russia.

China grenst aan Pakistan, India, Afghanistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Kazachstan, Noord-Korea, Laos, Vietnam, Nepal, Bhutan, Myanmar, Mongolië en Rusland.

Mumbai is the most populous city in India and the second most populous city in the world.

Mumbai is qua inwoners de grootste stad van India en de tweede grootste stad van de wereld.

Fork-users are mainly in Europe, North America, and Latin America; chopstick-users in eastern Asia and finger-users in Africa, the Middle East, Indonesia, and India.

Mensen die met een vork eten, wonen voornamelijk in Europa, Noord-Amerika en Latijns Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Oost-Azië, en mensen die met hun vingers eten wonen in Afrika, het Nabije Oosten, Indonesië en India.

Most people who eat with a fork live in Europe, North America, and South America; people who eat with chop sticks live in Africa, the Near East, Indonesia, and India.

Het merendeel van de mensen die met een vork eten, woont in Europa, Noord-Amerika en Latijns-Amerika; mensen die met stokjes eten, wonen in Afrika, in het Nabije Oosten, in Indonesië en in India.

Turmeric has been a familiar substance in the West since antiquity and has been used in India as a spice since time immemorial.

Kurkuma is in het Oosten bekend sinds de oudheid en wordt al lange jaren door de Indiërs als kruid gebruikt.


Gerelateerd aan india

India - bharat - republic of india