Vertaling van kind of

Inhoud:

Engels
Nederlands
kind of, kinda, rather, sort of {bw.}
enigszins
licht
wat

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

What kind of sandwich do you want?

Wat voor soort broodje wil je?

Obviously, he's not that kind of person.

Hij is duidelijk niet zo'n soort persoon.

What kind of monkeys are those?

Wat zijn dat voor apen?

"What kind of feeling?" the shopkeeper asked.

"Wat voor gevoel?" vroeg de winkelier.

What kind of fruit do you want?

Wat voor soort fruit wil je?

An android is a kind of robot.

Een androïde is een soort robot.

A dolphin is a kind of mammal.

Een dolfijn is een soort zoogdier.

She was feeling kind of tired.

Ze voelde zich nogal moe.

What kind of game do you think this is?

Wat voor spel denk je dat dit is?

I don't read this kind of book much.

Ik lees dit soort boek niet vaak.

This kind of cat doesn't have a tail.

Dit soort katten hebben geen staart.

What kind of software does Tom usually use?

Wat voor soort software gebruikt Tom gewoonlijk?

Talking of music, what kind of music do you like?

Wat muziek betreft, welke soort muziek hoor jij graag?

You shouldn't say that kind of thing when children are around.

Dat soort dingen moet je niet zeggen als er kinderen in de buurt zijn.

What kind of question is that? Do you really expect me to answer that?

Wat voor een vraag is dat? Verwacht je echt dat ik daar antwoord op geef?


Gerelateerd aan kind of

kinda - rather - sort of