Vertaling van lake

Inhoud:

Engels
Nederlands
lake, loch, mere {zn.}
meer  [o]
waterplas [m]
plas [m]
Lake Geneva is the largest lake in Switzerland.
Het Meer van Genève is het grootste meer van Zwitserland.
How deep is the lake?
Hoe diep is het meer?
lake {zn.}
meer [o] (het ~)
Let's drive to the lake.
Laten we naar het meer rijden.
What is the depth of the lake?
Hoe diep is het meer?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Lake Geneva is the largest lake in Switzerland.

Het Meer van Genève is het grootste meer van Zwitserland.

Let's drive to the lake.

Laten we naar het meer rijden.

How deep is the lake?

Hoe diep is het meer?

The moon was mirrored in the lake.

De maan weerspiegelde in het meer.

What is the depth of the lake?

Hoe diep is het meer?

The water in the lake is cool.

Het water in het meer is fris.

The house by the lake is mine.

Het huis bij het meer is van mij.

Lake Baikal in Russia is the deepest lake in the world.

Het Baikalmeer in Rusland is het diepste meer ter wereld.

He has a big restaurant near the lake.

Hij heeft een groot restaurant vlakbij het meer.

I don't know how deep the lake is.

Ik weet niet hoe diep het meer is.

A mysterious legend has been handed down about this lake.

Er is een mysterieuze legende overgeleverd over dit meer.

There were a lot of boats on the lake.

Er waren veel boten op het meer.

I think it's dangerous to swim in this lake.

Ik denk dat het gevaarlijk is in dit meer te zwemmen.

The water of the lake is very cold.

Het water in het meer is heel koud.

Tom and Mary swam in the ice-cold lake.

Tom en Mary zwommen in het ijskoude meer.


Gerelateerd aan lake

loch - merebody of water