Vertaling van last night

Inhoud:

Engels
Nederlands
last night {bw.}
de vorige nacht
vannacht
last night {bw.}
gisternacht

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

They set out last night.

Gisteravond zijn ze vertrokken.

It was raining last night.

Het heeft geregend vannacht.

Were you tired last night?

Was je gisteravond moe?

Were you home last night?

Waart gij gisteravond thuis?

It was hot last night.

Het was warm gisternacht.

Did you watch TV last night?

Heb je verleden nacht naar de televisie gekeken?

Last night, I listened to radio.

Gisternacht luisterde ik naar de radio.

Why didn't you call me last night?

Waarom belde je me niet afgelopen nacht?

I wrote a love letter last night.

Ik heb een liefdesbrief geschreven gisteravond.

What were you up to last night?

Wat heb je afgelopen nacht gedaan?

There were five fires last night.

Gisterenavond waren er vijf branden.

Tom arrived in Boston last night.

Tom kwam vannacht in Boston aan.

I had my car stolen last night.

Mijn auto is gisteravond gestolen.

I didn't sleep a wink last night.

Ik heb geen oog dichtgedaan voorbije nacht.

Were you at home last night?

Waart gij gisteravond thuis?