Vertaling van late at night

Inhoud:

Engels
Nederlands
late at night {bw.}
laat in de nacht

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I am used to staying up late at night.

Ik ben het gewend 's avonds laat op te blijven.

Tom listened to music in his room until late at night.

Tom luisterde naar muziek op zijn kamer tot laat in de nacht.