Vertaling van listen

Inhoud:

Engels
Nederlands
to listen, to listen to {ww.}
luisteren 
beluisteren 
toeluisteren
toehoren
aanhoren

I listen
you listen
we listen

ik luister
jij luistert
wij luisteren
» meer vervoegingen van luisteren

My hobby is to listen to music.
Mijn hobby is muziek beluisteren.
You ought to listen to your mother.
Je zou naar je moeder moeten luisteren.
to listen {ww.}
luisteren
toehoren

I listen
you listen
we listen

ik luister
jij luistert
wij luisteren
» meer vervoegingen van luisteren

Let's listen.
Laten we luisteren.
Children don't always listen to their parents.
Kinderen luisteren niet altijd naar hun ouders.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Listen!

Luister!

Let's listen.

Laten we luisteren.

I listen to music.

Ik luister naar muziek.

Stop talking and listen.

Stop met praten en luister.

Please listen carefully.

Luister alstublieft goed.

Listen to me.

Luister naar me.

Shut up and listen, kid.

Zwijg en luister, jongen!

She doesn't listen to him.

Ze luistert niet naar hem.

You ought to listen to your mother.

Je zou naar je moeder moeten luisteren.

Children don't always listen to their parents.

Kinderen luisteren niet altijd naar hun ouders.

My hobby is to listen to music.

Mijn hobby is muziek beluisteren.

I always listen to this song.

Ik luister altijd naar dit liedje.

Don't listen to me, I'm just kidding.

Luister niet naar me, ik maak maar een grapje.

Don't listen to him. He's just kidding.

Niet naar hem luisteren. Hij maakt maar een grapje.

Listen to this music and relax.

Luister naar deze muziek en ontspan je.


Gerelateerd aan listen

listen tohear - interpret