Vertaling van mad

Inhoud:

Engels
Nederlands
mad, rabid {bn.}
dol
hondsdol
razend
crazy, insane, mad, nuts, barmy, lunatic, wild, wacky {bn.}
dol
dolzinnig
gek 
krankzinnig
stapel
uitzinnig
waanzinnig
huffy, mad, sore {bn.}
stapelgek
brainsick, crazy, demented, disturbed, mad, sick, unbalanced, unhinged {bn.}
dement
brainsick, crazy, demented, disturbed, mad, sick, unbalanced, unhinged {bn.}
bezeten
frenetiek
gestoord
ontzind
waanzinnig
gek
krankzinnig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Are you mad?

Ben je kwaad?

You are mad.

Je bent gek.

Tom has gone mad.

Tom is gek geworden.

He is mad about you.

Hij is gek op jou.

She was mad at her son.

Ze was boos op haar zoon.

He is inclined to get mad.

Hij heeft de neiging kwaad te worden.

She and her friends are mad about music.

Zij en haar vrienden zijn gek op muziek.

No, I'm not mad at you, I'm just disappointed.

Nee, ik ben niet kwaad op je, ik ben gewoon teleurgesteld.

I got so mad I wasn't able to speak.

Ik was zo kwaad dat ik niet in staat was om te praten.

He was mad at me because I broke up with him.

Hij was kwaad op mij omdat ik het had uitgemaakt.


Gerelateerd aan mad

rabid - crazy - insane - nuts - barmy - lunatic - wild - wacky - huffy - sore - brainsick - demented - disturbed - sick - unbalancedadoring - simple-minded - mental