Vertaling van maitre d'hotel

Bedoelde je master d'hotel?

Sorry, er is geen exacte vertaling gevonden in het Engels - Nederlands woordenboek
Suggesties:
  • Controleer of je het woord juist hebt gespeld
  • Vraag andere bezoekers om hulp via de vraagbaak