Vertaling van make a noise

Inhoud:

Engels
Nederlands
to make a noise {ww.}
leven maken
lawaai maken
te keer gaan
rumoeren
rommelen
denderen
aangaan 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Don't make a noise.

Maak geen lawaai.

It is bad manners to make a noise while you eat.

Het getuigt van slechte manieren om geluiden te maken tijdens het eten.