Vertaling van math

Inhoud:

Engels
Nederlands
mathematics, math {zn.}
wiskunde 
mathematica [v]
Mathematics is my favorite subject.
Wiskunde is mijn lievelingsvak.
John is good at mathematics.
John is goed in wiskunde.
math, mathematics, maths {zn.}
wiskunde [v] (de ~)
I like maths.
Ik vind wiskunde leuk.
John is good at maths.
John is goed in wiskunde.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Do the math.

Reken maar uit.

Theoretically, I'm doing math.

In theorie ben ik net met wiskunde bezig.

I was always good at math.

Ik was altijd al goed in wiskunde.

He is better than me at math.

Hij is beter dan ik in wiskunde.

He asked me some questions about the math test.

Hij stelde enige vragen over het wiskundeproefwerk.

I am satisfied with the result of my math test.

Ik ben tevreden met de uitkomst van mijn wiskundetoets.

They used math to calculate the shape of the universe immediately before and after the Big Bang.

Ze hebben wiskunde gebruikt om de vorm van het universum vlak voor en na de oerknal te berekenen.


Gerelateerd aan math

mathematics - mathsscience