Vertaling van minister

Inhoud:

Engels
Nederlands
minister {zn.}
bewindsman [m]
minister  [m]
clergyman, minister, priest {zn.}
priester 
zielverzorger [m]
zielszorger [m]
pastor [m]
pastoor  [m]
geestelijke  [m]
Tom is a priest.
Tom is een priester.
I give up. What do an Irish priest and Congolese witch doctor have in common?
Ik geef het op. Wat hebben een Ierse priester en een Congoleese medicijnman gemeen?
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
coadjutor
vicaris [m] (de ~)
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
hulppredikant
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
onderpastoor [m] (de ~)
kapelaan [m] (de ~)
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
parochiepriester
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
rector
government minister, minister {zn.}
bewindsman [m] (de ~)
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
wijkpredikant
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
rector [m] (de ~)
curate, minister, minister of religion, parson, pastor, rector {zn.}
voorganger [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The Prime Minister has resigned.

De premier is opgestapt.

The minister, whom I spoke to recently, agrees with me.

De minister met wie ik onlangs heb gesproken, is met mij eens.


Gerelateerd aan minister

clergyman - priest - curate - minister of religion - parson - pastor - rector - government ministerpriest - clergyman - foreign minister - director