Vertaling van movies

Inhoud:

Engels
Nederlands
cinema, films, movies {zn.}
cinematografie 
filmkunst

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I love movies.

Ik houd van films.

Do you like movies?

Hou je van films?

My brother likes horror movies.

Mijn broer vindt horrorfilms leuk.

Tom and Mary both like old movies.

Tom en Mary houden allebei van oude films.

Why do people go to the movies?

Waarom gaan mensen naar de cinema?

My brother likes watching scary movies.

Mijn broer vindt enge films leuk.

We're going to the movies. Come with us.

We gaan naar de film. Kom gezellig mee.

I often went to the movies with my father.

Ik ging vaak naar de film met mijn vader.

On Saturday we went to the movies, then to the restaurant.

Zaterdag zijn we naar de film geweest en daarna naar het restaurant.

I would have gone to the movies if I had had the time.

Als ik tijd had gehad, was ik naar de film gegaan.

I would go to the movies if I had the time.

Ik zou naar de film gaan, als ik tijd zou hebben.

Do you want to go to the movies or to the theater?

Willen jullie naar de film of naar het theater?


Gerelateerd aan movies

cinema - films