Vertaling van my

Inhoud:

Engels
Nederlands
my {bez. vnw.}
m'n
mijn 
mijne

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

My mistake.

Mijn fout.

My father loves my mother.

Mijn vader houdt van mijn moeder.

My parents know my girlfriend.

Mijn ouders kennen mijn vriendin.

My home is my castle.

Mijn thuis is mijn kasteel.

My father's sister's husband is my uncle.

De echtgenoot van de zuster van mijn vader is mijn oom.

My mother cut my hair too short.

Mijn moeder heeft mijn haar te kort geknipt.

My sister is older than my brother.

Mijn zus is ouder dan mijn broer.

I had my brother repair my bicycle.

Ik liet mijn broer mijn fiets repareren.

I loved my life and my money.

Ik hield van mijn leven en mijn geld.

My father repaired my old watch.

Mijn vader repareerde mijn oude horloge.

My aunt was pleased with my success.

Mijn tante was blij met mijn succes.

My son came to my room.

Mijn zoon kwam naar mijn kamer.

He is my brother, not my father.

Hij is mijn broer, niet mijn vader.

My computer is my best friend.

Mijn computer is mijn beste vriend.

My aunt is my father's sister.

Mijn tante is de zus van mijn vader.