Vertaling van native

Inhoud:

Engels
Nederlands
native {zn.}
oerbewoner
autochtoon [m]
native, autochthon {zn.}
oorspronkelijke bewoner
autochtoon [m]
native, aborigine {zn.}
autochtoon [m]
aboriginal, native, aborigine {zn.}
inlander
inboorling  [m]
indigenous, native, autochthonous {bn.}
autochtoon
aboriginal, native, indigenous {bn.}
inheems 
inlands
congentital, inborn, inbred, innate, native {bn.}
aangeboren 
indigenous, native {bn.}
autochtoon

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

My native language is Japanese.

Mijn moedertaal is Japans.

Georgia is his native state.

Zijn geboorteland is Georgië.

Our native language is Japanese.

Onze moedertaal is Japans.

My native language is Spanish.

Mijn moedertaal is Spaans.

French is her native language.

Frans is haar moedertaal.

This book is intended for students who do not speak Japanese as a native language.

Dit boek is bedoeld voor leerlingen die de Japanse taal niet als moedertaal hebben.

He can't say one word of French, but then again he speaks English like a native.

Hij kan geen woord Frans, maar hij kan wel Engels praten alsof het zijn moedertaal is.

Every student who has graduated from our university has studied English with a native speaker for at least two years.

Elke student die afgestudeerd is aan onze universiteit heeft ten minste twee jaar Engels gestudeerd met een persoon die Engels als moedertaal spreekt.

If someone who doesn't know your background says that you sound like a native speaker, it means they probably noticed something about your speaking that made them realize you weren't a native speaker. In other words, you don't really sound like a native speaker.

Als iemand die je achtergrond niet kent zegt dat je klinkt als een moedertaalspreker betekent dat dat diegene waarschijnlijk iets in je spreken opgemerkt heeft dat hem deed realiseren dat je geen moedertaalspreker bent. Met andere woorden, je klinkt niet echt als een moedertaalspreker.


Gerelateerd aan native

autochthon - aborigine - aboriginal - indigenous - autochthonous - congentital - inborn - inbred - innate