Vertaling van nature

Inhoud:

Engels
Nederlands
nature, character {zn.}
natuur [v]
wezen [o]
karakter [o]
geaardheid [v]
aard  [m]
I love nature.
Ik hou van de natuur.
The balance of nature is very vulnerable.
Het evenwicht van de natuur is heel kwetsbaar.
character, nature, personality {zn.}
karakter [o]
geaardheid [v]
aard  [m]
He has an irksome personality.
Hij heeft een lastig karakter.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I love nature.

Ik hou van de natuur.

Love is by nature blind.

Liefde is van nature blind.

Helen is by nature an optimist.

Helen is van nature een optimist.

He is by nature a kind fellow.

Hij is van nature een aardige kerel.

The balance of nature is very vulnerable.

Het evenwicht van de natuur is heel kwetsbaar.

Does a dog have a Buddha-nature or not ?

Heeft een hond een Boeddha-natuur of niet?

We must learn to live in harmony with nature.

We moeten leren in harmonie leven met de natuur.

I always thought that having a heart attack was the way nature told you to die.

Ik dacht altijd dat een hartaanvaal de manier was waarop de natuur je vertelt dat je moet sterven.

The twelve animals of the Chinese zodiac come from eleven kinds of animals originating in nature, namely the rat, ox, tiger, rabbit, horse, snake, monkey, rooster, dog and pig, as well as the legendary form of the dragon, and are used as a calendar.

De twaalf dieren van de Chinese dierenriem komen van elf diersoorten die in de natuur voorkomen, met name de rat, os, tijger, konijn, slang, paard, aap, haan, hond en varken, en ook de legendarische draak; ze worden als kalender gebruikt.


Gerelateerd aan nature

character - personality