Vertaling van news

Inhoud:

Engels
Nederlands
news, novelty, something new, innovation {zn.}
nieuws 
nieuwtje  [o]
nieuwigheid [v]
No news is good news.
Geen nieuws is goed nieuws.
What is the bad news?
Wat is het slechte nieuws?
news {zn.}
nieuws 
nieuwsberichten
So far there has been no news.
Er is nog geen nieuws.
Do you have any good news?
Heb je enig goed nieuws?
news, news program, news show {zn.}
nieuws [o] (het ~)
I got that news from Hashimoto.
Ik heb dat nieuws vernomen van Hashimoto.
news, newsworthiness {zn.}
nieuwswaarde [v] (de ~)
news, news program, news show {zn.}
nieuwsrubriek [v] (de ~)
actualiteitenrubriek [m] (de ~)
news, news program, news show {zn.}
actualiteit [v] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

No news is good news.

Geen nieuws is goed nieuws.

What is the bad news?

Wat is het slechte nieuws?

I got that news from Hashimoto.

Ik heb dat nieuws vernomen van Hashimoto.

So far there has been no news.

Er is nog geen nieuws.

I have good news for you.

Ik heb goed nieuws voor jullie.

Do you have any good news?

Heb je enig goed nieuws?

I'll now watch the news on TV.

Nu ga ik naar het nieuws kijken op TV.

I was very happy when I heard that news.

Ik was zeer blij toen ik dat nieuws vernam.

He knew the news, but he kept it to himself.

Hij wist van het nieuws, maar hij hield het voor zichzelf.

I was surprised by the news this morning.

Ik was verrast door het nieuws vanochtend.

It was a relief to hear the news.

Het was een opluchting om het nieuws te horen.

Are you ready to hear the bad news?

Ben je klaar om het slechte nieuws te horen?

She turned pale when she heard that news.

Ze werd bleek toen ze het nieuws hoorde.

His face turned pale to hear the news.

Hij trok wit weg toen hij het nieuws hoorde.

This cemetery even has its own site, and there is a page “News” on it! Can you fancy news from the graveyard?!

Dit kerkhof heeft zelfs een eigen site, en daarop staat een pagina "Nieuws". Kunnen jullie het je voorstellen, nieuws van de begraafplaats?!


Gerelateerd aan news

novelty - something new - innovation - news program - news show - newsworthinessinforming - broadcast - issue