Vertaling van northern

Inhoud:

Engels
Nederlands
northern {bn.}
noordelijk
noords
northern {bn.}
noordelijk
septentrionaal
noord [m] (de ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I have not yet seen a Northern Shoveler duck.

Slobeenden heb ik nog nooit gezien.

More people live in the northern part of the city.

Meer mensen wonen in het noordelijke gedeelte van de stad.

There is more moorland in Northern Germany than in Southern Germany.

In Noord-Duitsland zijn meer heides dan in Zuid-Duitsland.

The northern half of what is today Papua New Guinea was a German colony.

De noordelijke helft van wat nu Papoea-Nieuw-Guinea is, was een Duitse kolonie.

There are more pagans in Northern Germany than in Southern Germany.

In Noord-Duitsland zijn meer heidenen dan in Zuid-Duitsland.

In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland.

In het noorden ligt Schotland, in het zuiden Engeland, in het westen Wales, en nog verder naar het westen Noord-Ierland.


Gerelateerd aan northern