Vertaling van nothing

Inhoud:

Engels
Nederlands
nothing, zilch, not anything, anything {onb. vnw.}
niemendal
niets
nihil 
niks
aught, cipher, cypher, goose egg, nada, naught, nil, nix, nothing, null, zero, zilch, zip, zippo {zn.}
niets [o] (het ~)
I have nothing.
Ik heb niets.
Nothing is missing.
Er ontbreekt niets.
aught, cipher, cypher, goose egg, nada, naught, nil, nix, nothing, null, zero, zilch, zip, zippo {zn.}
ganzeëi
aught, cipher, cypher, goose egg, nada, naught, nil, nix, nothing, null, zero, zilch, zip, zippo {zn.}
nix

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Nothing ventured, nothing gained.

Wie niet waagt, wie niet wint.

I have nothing.

Ik heb niets.

He did nothing wrong.

Hij heeft geen fout gemaakt.

Nothing is missing.

Er ontbreekt niets.

There is nothing here.

Er is hier niets.

It's nothing serious.

Het is niets ernstig.

I saw nothing.

Ik heb niets gezien.

It's all or nothing.

Het is alles of niets.

They give nothing.

Zij geven niets.

Nothing has changed.

Er is niets veranderd.

If you have nothing to say, say nothing.

Als ge niets te zeggen hebt, zeg dan niets.

I've got nothing to lose.

Ik heb niets te verliezen.

She means nothing to him.

Ze betekent niets voor hem.

It was all for nothing.

Het is allemaal voor niets geweest.

Nothing will hinder her study.

Niets zal haar studie hinderen.


Gerelateerd aan nothing

zilch - not anything - anything - aught - cipher - cypher - goose egg - nada - naught - nil - nix - null - zero - zip - zippoegg - undine