Vertaling van of course

Inhoud:

Engels
Nederlands
of course, naturally, obviously, understandably {bw.}
begrijpelijkerwijs
dat spreekt vanzelf
natuurlijk
naturally, of course
zeker
natuurlijk
vanzelfsprekend
uiteraard
onontkomelijk
zonder twijfel

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Of course, you may.

Natuurlijk mag dat.

Of course, he is right.

Natuurlijk, hij heeft gelijk.

Of course I will go.

Natuurlijk ga ik.

"I'm in an Armani store buying a suit, of course," Dima replied.

"Ik ben in een Armaniwinkel een pak aan het kopen, natuurlijk," antwoordde Dima.

Of course I remember you, we used to be best friends when we went at elementary school!

Natuurlijk ken ik je nog, we waren beste vrienden op de basisschool!

Of course he thought it was a joke and let it slide with a "hm?" but he was seriously annoyed. (I mean, just don't say things like that even as a joke!)

Natuurlijk dacht hij dat het een grap was en wimpelde hij het voorbij met een "hm?" maar hij zat er erg mee verveeld. (Ik bedoel, zulke dingen zeg je niet ook al is het bedoeld als grap!)


Gerelateerd aan of course

naturally - obviously - understandably