Vertaling van of the

Inhoud:

Engels
Nederlands
of the
van het
van de
of the
van de
der

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Beware of the dog!

Opgepast voor de hond!

Slip of the tongue.

Spreekfout.

Let go of the rope.

Laat het touw los.

He's afraid of the sea.

Hij is bang voor de zee.

Stay out of the rain.

Blijf uit de regen.

The sum of the squares of the legs is equal to the square of the hypotenuse.

De som van de kwadraten van de rechthoekszijden is gelijk aan het kwadraat van de hypotenusa.

She was afraid of the dog.

Ze was bang voor de hond.

Our topic of the week is: _____.

Ons thema van de week is: _____.

Religion is the opiate of the masses.

Religie is het opium van het volk.

All of the milk was spilled.

Alle melk was gemorst.

I'll take care of the bill.

Ik betaal.

He took a picture of the koala.

Hij nam een foto van de koala.

Won't somebody please think of the children?!

Wil iemand denken aan de kinderen!

The level of the school is high.

Het niveau van de school is hoog.

Let's get out of the rain.

Laat ons gaan schuilen voor de regen.