Vertaling van older

Inhoud:

Engels
Nederlands
elder, older {bn.}
ouder
aged, elderly, older, senior {bn.}
oud
bedaagd

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm older than you.

Ik ben ouder dan je.

He's my older brother.

Hij is mijn oudere broer.

His older brother is two years older than I.

Haar oudere broer is twee jaar ouder dan ik.

His older sister is older than my oldest brother.

Zijn oudere zuster is ouder dan mijn oudste broer.

Her older brother is two years older than I.

Haar oudere broer is twee jaar ouder dan ik.

I'm older than your brother.

Ik ben ouder dan uw broer.

Tom is older than I.

Tom is ouder dan ik.

He has three older sisters.

Hij heeft drie oudere zussen.

He is Taro's older brother.

Hij is de oudere broer van Taro.

Ken is older than Seiko.

Ken is ouder dan Seiko.

I have two older sisters.

Ik heb twee oudere zussen.

Tom is much older than Mary.

Tom is veel ouder dan Mary.

He's three years older than I am.

Hij is drie jaar ouder dan ik.

Bill is two years older than I.

Bill is twee jaar ouder dan ik.

He's three years older than me.

Hij is drie jaar ouder dan ik.


Gerelateerd aan older

elder - aged - elderly - senior