Vertaling van one another

Inhoud:

Engels
Nederlands
each other, one another {spreekw.}
elkaar 
elkander
mekaar

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

All you can do is trust one another.

Het enige wat jullie kunnen doen, is elkaar vertrouwen.

All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.


Gerelateerd aan one another

each other