Vertaling van only one

Inhoud:

Engels
Nederlands
just one, one only, only one
maar één
slechts één

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You are the only one who can help me.

Jij bent de enige die me kan helpen.

There is only one interpretation possible for this sentence.

Deze vraag laat maar een interpretatie toe.

There's only one thing we can do now!

Er is slechts één ding dat we kunnen doen nu!

He has only one aim in life, to make money.

Hij heeft maar een doel in het leven: geld verdienen.

He was the only one who came to the party.

Hij was de enige die naar het feestje kwam.

Tom isn't the only one who has to study. I have to study as well.

Tom is niet de enige die moet studeren. Ik moet dat ook.

The old cottage had only one bed, so we all took turns sleeping in it.

Het oude zomerhuis had slechts één bed, daarom sliepen we er om de beurt in.

I bought only one book which I gave to a student.

Ik heb één enkel boek gekocht, dat ik aan een student gegeven heb.

There's only one corner of the universe you can be certain of improving, and that's your own self.

Er is slechts één plaatsje in het heelal dat je zeker kan verbeteren en dat is jezelf.


Gerelateerd aan only one

just one - one only