Vertaling van or not

Inhoud:

Engels
Nederlands
isn't it, isn't that so, or not {spreekw.}
is het niet
nietwaar
of niet

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Are you coming or not?

Kom je of niet?

Do you know whether or not Grace is at home?

Weet je of Grace thuis is of niet?

I don't know whether you like her or not.

Ik weet niet of je haar leuk vindt.

You must learn English whether you like it or not.

Ge moet Engels leren, of ge wilt of niet.

I don't care whether he agrees or not.

Het kan me niet schelen of hij akkoord gaat of niet.

To be or not to be, that is the question.

Te zijn of niet te zijn, dat is de kwestie.

Believe it or not, Tom is 70 years old.

Geloof het of niet, maar Tom is zeventig jaar oud.

Does a dog have a Buddha-nature or not ?

Heeft een hond een Boeddha-natuur of niet?

It was not clear whether they had done or not.

Het was niet duidelijk of ze gedaan hadden of niet.

Whether you agree or not, I’m going to do it.

Of je het ermee eens bent of niet, ik ga het toch doen.

The question is whether he can do it or not.

De vraag is of hij het kan doen of niet.

Whether it's good or not, let's do it anyway.

Of het nu goed is of niet, laten we het toch doen.

It doesn't matter whether he comes or not.

Het doet er niet toe of hij komt of niet.

I know whether or not he is an enemy.

Ik weet of hij een vijand is of niet.

Whether you like it or not, you have to go.

Of je het nu leuk vindt of niet, je moet gaan.


Gerelateerd aan or not

isn't it - isn't that so