Vertaling van our

Inhoud:

Engels
Nederlands
our {bez. vnw.}
ons 
onze

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Our team defeated our opponent 5-4.

Onze ploeg heeft onze tegenstander met 5-4 verslagen.

Welcome to our restaurant!

Welkom in ons restaurant!

Don't interrupt our conversation.

Onderbreek ons gesprek niet.

It's our pleasure.

Het is ons een genoegen.

Our food is cheap.

Ons eten is goedkoop.

Let's clean our room.

Laten we onze kamer kuisen.

They are our guests.

Ze zijn onze gasten.

Our school burned down.

Onze school is afgebrand.

We love our children.

Wij houden van onze kinderen.

That is our school.

Dat is onze school.

We prepared our meals.

Wij maakten ons eten klaar.

Our teacher seemed surprised.

Onze leraar leek verrast te zijn.

Welcome to our home.

Welkom bij ons.

Our team won the game.

Ons team heeft de wedstrijd gewonnen.

Our native language is Japanese.

Onze moedertaal is Japans.