Vertaling van over there

Inhoud:

Engels
Nederlands
there, over there, yonder, yon {bw.}
aldaar
daar 
ginder
ginds
daarginds 
d'r
er
'r
over there {zn.}
daarginds 
ginds

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Who's that man standing over there?

Wie is die man die daar staat?

That bicycle over there is my brother's.

De fiets die daar staat is van mijn broer.

Who's that woman standing over there?

Wie is die vrouw die daar staat?

Look at the large building over there.

Kijk naar het grote gebouw daar.

"What is the weather like over there?" "It's nice"

"Hoe is het weer daar?" "Het is aangenaam."

"Where is your house?" "It is over there."

"Waar staat je huis?" "Daarzo."

The man who is standing over there is my father.

De man die daar staat is mijn vader.

I have no idea, I'm not so well up on that kind of matters. You'd better ask that gentleman over there.

Ik heb geen idee, ik ben niet zo thuis in dat soort zaken. Dat kun je beter aan die meneer daar vragen.


Gerelateerd aan over there

there - yonder - yon