Vertaling van passage

Inhoud:

Engels
Nederlands
passage, aisle {zn.}
doorgang [m]
passage  [v]
There's a secret passage.
Er is een geheime doorgang.
passage {zn.}
doortocht [m]
passage {zn.}
tekstgedeelte
passage  [v]
passage {zn.}
doorgang [m]
doortocht [m]
gangway, gate, passage, passageway {zn.}
doorgang [m]
overgang
passage  [v]
alley, lane, alleyway, passage {zn.}
straatje
steeg  [v]
quotation, citation, excerpt, passage, quote, adduction {zn.}
citaat  [o]
aanhaling  [v]
"Love your neighbour as yourself" is a quotation from the Bible.
"Heb uw naaste lief als uzelf" is een citaat uit de Bijbel.
corridor, passage, aisle, alley {zn.}
gang  [m]
rijstrook
overloop
baan  [v]
In each corridor there is a floor plan that indicates the nearest escape route.
In elke gang hangen plattegronden met de dichtstbijzijnde vluchtroute.
road, route, way, course, passage, path, pathway {zn.}
weg  [m]
baan  [v]
route [v]
There is frost on the road.
Er is ijzel op de baan.
The road is long.
De weg is lang.


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

There's a secret passage.

Er is een geheime doorgang.

Time has no divisions to mark its passage, there is never a thunderstorm or blare of trumpets to announce the beginning of a new month or year. Even when a new century begins it is only we mortals who ring bells and fire off pistols.

Tijd heeft geen onderverdelingen om het verstrijken ervan aan te duiden, er is nooit een onweersbui of trompetgeschal om het begin van een nieuwe maand of een nieuw jaar aan te kondigen. Zelfs wanneer er een nieuwe eeuw aanbreekt, zijn alleen wij stervelingen het, die klokken luiden en pistolen afschieten.


Gerelateerd aan passage

aisle - gangway - gate - passageway - alley - lane - alleyway - quotation - citation - excerpt - quote - adduction - corridor - road - route