Vertaling van pay for

Inhoud:

Engels
Nederlands
to invite, to pay for {ww.}
bekopen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I will pay for it by check.

Ik zal dat betalen met een cheque.

Let me pay for the dinner.

Laat mij voor het eten betalen.

I'll pay for the tickets.

Ik betaal voor de tickets.

Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.

Iedereen heeft het recht op gelijke verloning, zonder discriminatie.

All of a sudden, I remembered that I couldn't pay for so many books.

Plotseling herinnerde ik me dat ik zoveel boeken niet kon betalen.


Gerelateerd aan pay for

inviteaby