Vertaling van piano

Inhoud:

Engels
Nederlands
piano {zn.}
piano 
klavier
Nancy has a piano.
Nancy heeft een piano.
Who invented the piano?
Wie heeft de piano uitgevonden?
forte-piano, piano, pianoforte {zn.}
pianoforte
forte-piano
forte-piano, piano, pianoforte {zn.}
piano [m] (de ~)
tingeltangel
pianino
klavierinstrument
klavier [o] (het ~)
She can play the piano.
Zij kan piano spelen.
He was playing the piano.
Hij speelde piano.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Nancy has a piano.

Nancy heeft een piano.

It's an old piano.

Het is een oude piano.

Who invented the piano?

Wie heeft de piano uitgevonden?

I like playing the piano.

Ik speel graag piano.

My daughter wants a piano.

Mijn dochter wil een piano.

She can play the piano.

Zij kan piano spelen.

He was playing the piano.

Hij speelde piano.

Jim accompanied her on the piano.

Jim begeleidde haar op de piano.

My sister has a nice piano.

Mijn zus heeft een leuke piano.

She plays the piano very well.

Zij speelt zeer goed piano.

She plays the piano every day.

Ze speelt elke dag piano.

The girl playing the piano is Akiko.

Het meisje dat op de piano speelt is Akiko.

My mother plays the piano well.

Mijn moeder kan goed piano spelen.

Will you allow me to play the piano?

Sta je me toe om piano te spelen?

I made her play the piano against her will.

Ik heb haar gedwongen piano te spelen.


Gerelateerd aan piano

forte-piano - pianofortestringed instrument - percussion instrument - jumper