Vertaling van policy

Inhoud:

Engels
Nederlands
policy {zn.}
beleid  [o]
gedragslijn [v]
Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.
Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.
policy, politics {zn.}
politiek [v]
beleid  [o]
staatkunde
I hate politics.
Ik haat politiek
Mary is interested in politics.
Mary is geïnteresseerd in politiek.
insurance policy, policy {zn.}
polis
policy {zn.}
beleidslijn [m] (de ~)
koers
insurance, insurance policy, policy {zn.}
verzekeringscontract
polis [m] (de ~)
insurance, insurance policy, policy {zn.}
assurantie [v] (de ~)
verzekering [v] (de ~)
insurance, insurance policy, policy {zn.}
verzekeringsbedrijf
verzekeringswezen
verzekeringsbranche


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Following the demographic data, the government was obliged to adopt a policy that would stimulate birth rate.

Naar aanleiding van de demografische gegevens was de regering genoodzaakt een beleid aan te nemen dat het geboortecijfer zou stimuleren.

Hence the importance of the Barcelona Process and the European Neighbourhood Policy.

Daarom zijn het proces van Barcelona en het Europees nabuurschapsbeleid zo belangrijk.


Gerelateerd aan policy

politics - insurance policy - insuranceagreement - sector