Vertaling van popular

Inhoud:

Engels
Nederlands
popular {bn.}
getapt
populair
veelgeliefd
popular {bn.}
volks-
pop, popular {bn.}
verbreid
pop, popular {bn.}
volks
plebejisch
pop, popular {bn.}
populair
pop, popular {bn.}
populair
geliefd
popi
getapt

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Bob is popular at school.

Bob is populair op school.

Gardening has been popular for some years.

Tuinieren is al enkele jaren populair.

This music is popular with young people.

Deze muziek is populair bij jonge mensen.

When she was young, she was very popular.

Toen ze jong was, was ze zeer populair.

It is said that golf is very popular in Japan.

Men zegt dat golf heel populair is in Japan.

Internet Explorer is the world's most popular Web browser.

Internet Explorer is 's werelds meest populaire webbrowser.

They say that golf is very popular in Japan.

Men zegt dat golf erg populair is in Japan.

Some people like classical music, while others like popular music.

Sommige mensen houden van klassieke muziek, terwijl anderen van populaire muziek houden.

Yesterday I met one of the most popular actors in the world.

Gisteren heb ik kennis gemaakt met een van de beroemdste acteurs van de wereld.

People stood in queue for hours for the autograph session of the popular pop group.

Mensen stonden urenlang in de rij voor de signeersessie van de populaire popgroep.


Gerelateerd aan popular

popaccompanying - comprehendible - redoubtable