Vertaling van probably

Inhoud:

Engels
Nederlands
probably, likely {bw.}
allicht 
vast
waarschijnlijk
wel
zeker 
probably, feasibly, likely {bw.}
waarschijnlijk
probably, likely {bw.}
allicht 
vast
waarschijnlijk
wel
zeker 
belike, in all likelihood, in all probability, likely, probably {bw.}
gedoodverfd
belike, in all likelihood, in all probability, likely, probably {bw.}
hoogstwaarschijnlijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Probably not.

Waarschijnlijk niet.

He's probably sleeping.

Hij slaapt waarschijnlijk.

He probably won't come.

Hij komt waarschijnlijk niet.

He probably forgot about it.

Hij is het waarschijnlijk al vergeten.

You can probably guess what happens though.

Je kunt waarschijnlijk wel raden wat er gaat gebeuren.

She is probably burning in hell.

Waarschijnlijk brandt ze in de hel.

Although you can probably guess what's happening.

Ook al kan je waarschijnlijk raden wat er gaande is.

That was probably what influenced their decision.

Dat was waarschijnlijk wat hun beslissing beïnvloed heeft.

If I saw Anca, I would probably not recognize her.

Als ik Anca zou zien, zou ik haar waarschijnlijk niet herkennen.

We'll probably be away for a few days.

We zijn waarschijnlijk een paar dagen weg.

Tatoeba: Got a PM? You're probably in trouble...

Tatoeba: Ontving je een PM? Je zit waarschijnlijk in nesten...

You probably don't understand a word I'm saying today.

Je begrijpt misschien wel geen woord van wat ik vandaag zeg.

We probably won't have much snow this winter.

We krijgen waarschijnlijk niet veel sneeuw deze winter.

If Tom hadn't been so insecure, he could probably have accepted Mary's love.

Indien Tom niet zo onzeker was geweest, zou hij waarschijnlijk Mary's liefde hebben aanvaard.

The email that I sent previously was probably not clear. You don't need to submit anything.

De vorige e-mail die ik stuurde was waarschijnlijk niet duidelijk. Je moet niets bevestigen.


Gerelateerd aan probably

likely - feasibly - belike - in all likelihood - in all probabilityfabricated - for sure