Vertaling van promise

Inhoud:

Engels
Nederlands
to promise {ww.}
beloven 
verzeggen
uitloven
toezeggen

I promise
you promise
we promise

ik beloof
jij belooft
wij beloven
» meer vervoegingen van beloven

You must promise me something.
Je moet me iets beloven.
You just have to promise me one thing.
Je moet me alleen één ding beloven.
promise, affirmation {zn.}
belofte  [v]
uitloving [v]
toezegging [v]
A promise is quickly forgotten.
Een belofte is gauw vergeten.
Tom didn't keep his promise.
Tom heeft zijn belofte niet gehouden.
to promise {ww.}
beloven
voorspellen

I promise
you promise
we promise

ik beloof
jij belooft
wij beloven
» meer vervoegingen van beloven

Will you promise me that you will never leave me?
Wil je me beloven dat je me nooit zal verlaten?
They promise us the moon, but I suspect we can wait for the fulfillment of those promises till hell freezes over.
Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
promise {zn.}
belofte [v] (de ~)
toezegging [v] (de ~)
Mr. Yoshida never breaks his promise.
Meneer Yoshida breekt nooit zijn belofte.
He forgot his promise to go there.
Hij vergat zijn belofte daarnaartoe te gaan.
to anticipate, to call, to forebode, to foretell, to predict, to prognosticate, to promise {ww.}
voorspellen
profeteren
voorzeggen
orakelen

I promise
you promise
we promise

ik voorspel
jij voorspelt
wij voorspellen
» meer vervoegingen van voorspellen

to anticipate, to call, to forebode, to foretell, to predict, to prognosticate, to promise {ww.}
voorzeggen

I promise
you promise
we promise

ik voorzeg
jij voorzegt
wij voorzeggen
» meer vervoegingen van voorzeggen

to assure, to promise {ww.}
beloven
toezeggen

I promise
you promise
we promise

ik beloof
jij belooft
wij beloven
» meer vervoegingen van belovenVoorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

A promise is a promise.

Beloofd is beloofd.

You must promise me something.

Je moet me iets beloven.

Tom didn't keep his promise.

Tom heeft zijn belofte niet gehouden.

A promise is quickly forgotten.

Een belofte is gauw vergeten.

If you promise something, keep your word.

Als je iets beloofd, hou je er dan aan.

I promise you I'll keep you safe.

Ik beloof dat ik je zal beschermen.

Mr. Yoshida never breaks his promise.

Meneer Yoshida breekt nooit zijn belofte.

He forgot his promise to go there.

Hij vergat zijn belofte daarnaartoe te gaan.

I promise that I will be here tomorrow.

Ik beloof dat ik hier morgen zal zijn.

You just have to promise me one thing.

Je moet me alleen één ding beloven.

Will you promise me that you will never leave me?

Wil je me beloven dat je me nooit zal verlaten?

They promise us the moon, but I suspect we can wait for the fulfillment of those promises till hell freezes over.

Ze beloven ons gouden bergen, maar ik heb zo het vermoeden dat we op de vervulling van die beloften kunnen wachten tot de dag dat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.


Gerelateerd aan promise

affirmation - anticipate - call - forebode - foretell - predict - prognosticate - assureappear - informing - announce - say