Vertaling van proud of

Inhoud:

Engels
Nederlands
pleased, proud of {bn.}
ingenomen

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm proud of my brother.

Ik ben fier op mijn broer.

Tom is proud of Mary.

Tom is trots op Mary.

I'm very proud of my son.

Ik ben zeer trots op mijn zoon.

She is proud of her daughter.

Ze is trots op haar dochter.

He is proud of his son.

Hij is trots op zijn zoon.

They are proud of their daughter.

Ze zijn fier over hun dochter.

England is proud of her poets.

Engeland is trots op zijn poëten.

He is proud of being a musician.

Hij is fier, muzikant te zijn.

I am proud of his honesty.

Ik ben trots op zijn eerlijkheid.

I'm very proud of my father.

Ik ben zeer trots op mijn vader.


Gerelateerd aan proud of

pleased