Vertaling van quick

Inhoud:

Engels
Nederlands
lurid, sharp, acrid, acrimonious, keen, poignant, waspish, acute, agile, nimble, quick, spry {bn.}
gevat
ad rem
slagvaardig
bijtend 
doordringend
fel
guur
schel
scherp 
schril
snerpend
fast, quick, rapid, speedy, swift, expeditious, prompt {bn.}
gauw
gezwind
haastig
snel 
spoedig 
vlug 
lurid, sharp, acrid, acrimonious, keen, poignant, waspish, acute, agile, nimble, quick, spry {bn.}
snedig
bijtend 
doordringend
fel
guur
schel
scherp 
schril
snerpend
lurid, sharp, acrid, acrimonious, keen, poignant, waspish, acute, agile, nimble, quick, spry {bn.}
bijdehand
bijtend 
doordringend
fel
guur
schel
scherp 
schril
snerpend
quick {zn.}
leven
immediate, prompt, quick, straightaway {bn.}
meteen
à la minute
dadelijk
direct
gelijk
ogenblikkelijk
onmiddellijk
stante pede
onverwijld


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Come quick!

Kom snel!

Tom was quick.

Tom was snel.

She's really quick.

Ze is echt snel.

I ate a quick lunch.

Ik heb snel geluncht.

Be quick! We haven't much time.

Snel! We hebben niet veel tijd.

We are hoping for your quick recovery.

We hopen dat je snel beter wordt.

He is quick to take offence.

Hij is snel op zijn tenen getrapt.

Get over here and be quick about it!

Kom hierheen, en snel een beetje!

Maybe I should add some sentences without translations too. It’s a very quick way to improve the rating of your language.

Misschien moet ik ook maar eens wat zinnen zonder vertaling toevoegen. Zo kun je heel snel de rating van je taal verbeteren.


Gerelateerd aan quick

lurid - sharp - acrid - acrimonious - keen - poignant - waspish - acute - agile - nimble - spry - fast - rapid - speedy - swiftbright - resourceful - lurid - component