Vertaling van quickly

Inhoud:

Engels
Nederlands
fast, quickly, swiftly, expeditiously, promptly, rapidly, apace {bw.}
gauw
hard
in allerijl
schielijk
snel 
vlug 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

She dressed herself quickly.

Ze kleedde zich rap aan.

Johnny, come here quickly!

Johnny, kom snel hier!

Get dressed quickly.

Kleed je snel aan.

He acquired Russian quickly.

Hij heeft snel Russisch verworven.

Plants grow quickly after rain.

Planten groeien snel na regen.

We have to act quickly.

We moeten snel handelen.

A promise is quickly forgotten.

Een belofte is gauw vergeten.

In hot weather, water evaporates quickly.

Bij warm weer verdampt water snel.

The noise was quickly brought under control.

Het lawaai was snel onder controle.

She quickly went up the stairs.

Zij ging vlug de trap op.

I need it as quickly as possible.

Ik heb het zo vlug mogelijk nodig.

I want the work done quickly.

Ik wil dat het werk vlug gedaan is.

Time is going by very quickly.

De tijd gaat snel om.

Please come home as quickly as possible.

Kom alsjeblieft zo snel mogelijk naar huis.

Time will pass quite quickly when you read something.

De tijd zal wel vlug genoeg voorbij gaan als ge iets leest.


Gerelateerd aan quickly

fast - swiftly - expeditiously - promptly - rapidly - apace