Vertaling van recently

Inhoud:

Engels
Nederlands
recently, not long ago {bw.}
kort geleden
onlangs 
recently {bw.}
recentelijk
lately, recently {bw.}
de laatste tijd
recentelijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Did you meet him recently?

Hebt ge hem onlangs nog ontmoet?

A strange marine creature was found recently.

Er werd onlangs een vreemd zeedier gevonden.

He has recently returned from France.

Hij is onlangs teruggekomen uit Frankrijk.

I've recently changed brands of toothpaste.

Ik ben laatst van merk tandpasta gewisseld.

The minister, whom I spoke to recently, agrees with me.

De minister met wie ik onlangs heb gesproken, is met mij eens.

My mother has been in the hospital until recently.

Mijn moeder was tot voor kort in het ziekenhuis.


Gerelateerd aan recently

not long ago - lately