Vertaling van regardless

Inhoud:

Engels
Nederlands
regardless, in spite of, irrespective {bw.}
ongeacht
regardless, in any case {bw.}
in elk geval
in ieder geval
indifferent, unaffected, regardless, disinterested, incurious, uninterested {bn.}
ongeïnteresseerd
onverschillig


Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

The meeting will be held regardless of the weather.

De bijeenkomst zal gehouden worden, ongeacht het weer.

"We don't give discounts," the woman said sternly. "Regardless how small. Now, please take off the suit if you can't afford it."

"We geven geen kortingen," zei de vrouw streng, "ongeacht hoe klein. En wilt u nu alstublieft het pak uittrekken als u het zich niet kunt veroorloven?"