Vertaling van reply

Inhoud:

Engels
Nederlands
to answer, to reply, to respond, to correspond {ww.}
beantwoorden 
antwoorden 
verantwoorden
antwoorden op

I reply
you reply
we reply

ik beantwoord
jij beantwoordt
wij beantwoorden
» meer vervoegingen van beantwoorden

Can anybody else answer?
Kan iemand anders antwoorden?
Can you answer this?
Kan je dit beantwoorden?
answer, reply, response {zn.}
antwoord  [o]
weerwoord
wederwoord [o]
bescheid [o]
Answer me.
Antwoord.
His reply was negative.
Zijn antwoord was negatief.
reply, response {zn.}
tegenverklaring
reply, response {zn.}
responsie
to answer, to reply, to respond {ww.}
beantwoorden

I reply
you reply
we reply

ik beantwoord
jij beantwoordt
wij beantwoorden
» meer vervoegingen van beantwoorden

Bob can answer all the questions.
Bob kan alle vragen beantwoorden.
Do I have to answer all of the questions?
Moet ik alle vragen beantwoorden?
to answer, to reply, to respond {ww.}
rescriberen

I reply
you reply
we reply

ik rescribeer
jij rescribeert
wij rescriberen
» meer vervoegingen van rescriberen

to answer, to reply, to respond {ww.}
antwoorden
responderen
terugzeggen
repliceren

I reply
you reply
we reply

ik antwoord
jij antwoordt
wij antwoorden
» meer vervoegingen van antwoorden

I will answer within three days.
Ik zal binnen drie dagen antwoorden.
She was always able to answer all the questions.
Ze kon altijd op alle vragen antwoorden.
answer, reply, response {zn.}
responsie
resonantie
response
respons [v] (de/het ~)

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

His reply was negative.

Zijn antwoord was negatief.

Thanks for your reply.

Bedankt voor uw antwoord.


Gerelateerd aan reply

answer - respond - correspond - responsedeclaration - answer - react - say - reaction