Vertaling van restaurant

Inhoud:

Engels
Nederlands
restaurant, eating-house {zn.}
restaurant  [o]
restauratie [v]
eethuis [o]
Welcome to our restaurant!
Welkom in ons restaurant!
I can recommend this restaurant.
Ik kan dit restaurant aanbevelen.
eatery, eating house, eating place, restaurant {zn.}
restauratie [v] (de ~)
eatery, eating house, eating place, restaurant {zn.}
eetgelegenheid
eatery, eating house, eating place, restaurant {zn.}
eettent [m] (de ~)
eethuis [o] (het ~)
eatery, eating house, eating place, restaurant {zn.}
café-restaurant
eatery, eating house, eating place, restaurant {zn.}
restaurant [o] (het ~)
I once worked in a restaurant.
Ik heb ooit in een restaurant gewerkt.
I found that restaurant by accident.
Ik kwam dat restaurant toevallig tegen.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Welcome to our restaurant!

Welkom in ons restaurant!

I can recommend this restaurant.

Ik kan dit restaurant aanbevelen.

I once worked in a restaurant.

Ik heb ooit in een restaurant gewerkt.

I found that restaurant by accident.

Ik kwam dat restaurant toevallig tegen.

I can't afford to eat in such an expensive restaurant.

Ik kan het mij niet veroorloven om in zo'n duur restaurant te eten.

I can't afford eating in such an expensive restaurant.

Ik kan het mij niet veroorloven om in zo'n duur restaurant te eten.

It's a good restaurant, but it's quite expensive.

Het is een goed restaurant, maar wel behoorlijk duur.

Did you have a good meal at that restaurant?

Hebt ge goed gegeten in het restaurant?

He has a big restaurant near the lake.

Hij heeft een groot restaurant vlakbij het meer.

I went into the town in search of a good restaurant.

Ik ging de stad in om een goed restaurant te zoeken.

On Saturday we went to the movies, then to the restaurant.

Zaterdag zijn we naar de film geweest en daarna naar het restaurant.

Michael, this is the restaurant where your father and I had our first date.

Michael, dit is het restaurant waar uw vader en ik onze eerste afspraak hadden.

This is by far the best seafood restaurant in this area.

Dit is verreweg het beste zeevruchtenrestaurant in de omgeving.

I met my teacher by accident at the restaurant last night.

Ik ontmoette mijn leraar per toeval in het restaurant gisteravond.


Gerelateerd aan restaurant

eating-house - eatery - eating house - eating placeeatery