Vertaling van scientist

Inhoud:

Engels
Nederlands
scientist {zn.}
wetenschapper
geleerde [m]
He is a scientist.
Hij is wetenschapper.
Mr Suzuki is a great scientist.
Meneer Suzuki is een goede wetenschapper.

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

He is a scientist.

Hij is wetenschapper.

Mr Suzuki is a great scientist.

Meneer Suzuki is een goede wetenschapper.

He's not a scientist, but he IS our friend.

He is geen wetenschapper, maar hij is wel onze vriend.

He is a scientist who is respected by everybody.

Hij is een door iedereen gerespecteerd geleerde.

He said, "I want to be a scientist."

Hij zei: "Ik wil wetenschapper worden."

The leader of the party is a famous scientist.

De partijleider is een beroemd geleerde.

He is proud that his father was a famous scientist.

Hij is trots, dat zijn vader een beroemde wetenschapper was.