Vertaling van seriously

Inhoud:

Engels
Nederlands
earnestly, meaningfully, seriously, soberly, solemnly {bw.}
in ernst
serieus
earnestly, seriously, in earnest
ernstig

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

You are seriously ill.

Je bent ernstig ziek.

Tom didn't take Mary too seriously.

Tom nam Mary niet al te serieus.

They say that he is seriously ill.

Men zegt dat hij ernstig ziek is.

Are you seriously thinking about not going?

Denkt je echt erover niet te gaan?

Don't take me seriously. I'm only joking.

Neem me niet te serieus. Ik schertste zomaar wat.

Tom doesn't take his job very seriously.

Tom neemt zijn baan niet erg serieus.

Seriously though, episode 21 made me almost cry while laughing.

Maar even serieus, om aflevering 21 moest ik zowat huilen van het lachen.

Of course he thought it was a joke and let it slide with a "hm?" but he was seriously annoyed. (I mean, just don't say things like that even as a joke!)

Natuurlijk dacht hij dat het een grap was en wimpelde hij het voorbij met een "hm?" maar hij zat er erg mee verveeld. (Ik bedoel, zulke dingen zeg je niet ook al is het bedoeld als grap!)


Gerelateerd aan seriously

earnestly - meaningfully - soberly - solemnly - in earnest