Vertaling van spain

Inhoud:

Engels
Nederlands
Spain, espana, kingdom of spain, spain {eigenn.}
Spanje  [o] (narticle ~)
Hispanië [o]

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Spain is a European country.

Spanje is een Europees land.

France is adjacent to Spain.

Frankrijk grenst aan Spanje.

He lived in Spain, I think.

Hij heeft, geloof ik, in Spanje gewoond.

Normally, we don't do that in Spain.

Normaal doen we dat in Spanje niet.

We have a colleague in Spain.

Wij hebben een collega in Spanje.

This is what I bought in Spain.

Dit is wat ik gekocht heb in Spanje.

Spain has been a democracy since 1975.

Sinds 1975 kent Spanje een democratie.

He seems to have lived in Spain.

Hij heeft, geloof ik, in Spanje gewoond.

I am going to Spain in the fall.

Ik ga in de herfst naar Spanje.

I am looking for a book about medieval Spain.

Ik ben op zoek naar een boek over middeleeuws Spanje.

At that time, Mexico was not yet independent of Spain.

Mexico was toen nog niet onafhankelijk van Spanje.

After much debate, we decided to spend our holidays in Spain.

Na veel overleg beslisten we onze vakantie in Spanje door te brengen.

Ah! If I were rich, I'd buy myself a house in Spain.

Ah! Als ik rijk zou zijn, zou ik voor mezelf een huis kopen in Spanje.


Gerelateerd aan spain

Spain - espana - kingdom of spainbody politic