Vertaling van strictly

Inhoud:

Engels
Nederlands
rigorously, severely, strictly, stringently {bw.}
strikt genomen
austerely, harshly, severely, sharply, sternly, strictly {bw.}
streng 
strikt
tightly, strictly {bw.}
strak

Gerelateerd aan strictly

rigorously - severely - stringently - austerely - harshly - sharply - sternly - tightly