Vertaling van sudden

Inhoud:

Engels
Nederlands
sudden, abrupt {bn.}
plotseling
sudden {bn.}
schielijk

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I was surprised by his sudden appearance.

Zijn plotselinge verschijning verraste me.

All of a sudden, the lights went out.

Plots gingen de lichten uit.

He felt a sudden urge to write a novel.

Hij voelde plots de drang om een roman te schrijven.

All of a sudden, the fire alarm went off.

Plotseling ging het brandalarm af.

All of a sudden, three dogs appeared in front of us.

Plotseling verschenen er drie honden voor ons.

The oil made the floor slippery and caused his sudden fall.

De olie maakte de vloer glad en veroorzaakte zijn plotse val.

All of a sudden, I remembered that I couldn't pay for so many books.

Plotseling herinnerde ik me dat ik zoveel boeken niet kon betalen.

When I opened my eyes again, all of a sudden an unknown lady was standing right in front of me.

Toen ik mijn ogen weer open deed, stond er ineens een onbekende dame voor mijn neus.


Gerelateerd aan sudden

abruptfast