Vertaling van these days

Inhoud:

Engels
Nederlands
currently, nowadays, these days, presently, anymore {bw.}
tegenwoordig 

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Travelling is easy these days.

Reizen is vandaag de dag gemakkelijk.

Prices are high these days.

De prijzen zijn hoog tegenwoordig.

I have too many things on my mind these days.

Ik heb te veel dingen aan mijn hoofd op het moment.

"Walakum-us-Salam, Al-Sayib!" Dima replied. "What are you up to these days?"

"Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib!" antwoordde Dima. "Wat doe jij tegenwoordig?"

"Walakum-us-Salam, Al-Sayib!" Dima replied, but raised the volume on his phone this time, so as to avoid making this a duplicate sentence. "What are you up to these days?"

"Walakoem-oes-salaam, Al-Sayib!" antwoordde Dima, maar zette het geluid van zijn telefoon deze keer wat harder, om te voorkomen dat dit een dubbele zin zou worden. "Wat doe jij tegenwoordig?"

Whoever thinks: "These days, everyone speaks English" or "The entire world speaks English" without asking what portion of the global population it is that speaks English, and how well they can speak it, is someone who does not want to see the reality in front of their eyes.

Wie denkt: "vandaag de dag spreekt iedereen Engels" of "de hele wereld spreekt Engels" zonder te vragen welk deel van de wereldbevolking Engels spreekt, en wat het niveau van hun taalkundige vaardigheid is, wilt de waarheid niet onder ogen zien.


Gerelateerd aan these days

currently - nowadays - presently - anymore