Vertaling van u.s.

Inhoud:

Engels
Nederlands
USA, United States of America, America, america, the states, u.s., u.s.a., united states, united states of america, us, usa {zn.}
Amerika  [o] (narticle ~)
Verenigde Staten [m] (de ~)
Verenigde Staten van Amerika
VS [o] (de ~)
USA [m] (de ~)
The amount of people on Facebook is greater than the population of the United States of America.
Het aantal mensen op Facebook is groter dan de bevolking van de Verenigde Staten van Amerika.
What is the capital of the United States?
Wat is de hoofdstad van de Verenigde Staten van Amerika?

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

I'm from the U.S.

Ik kom uit de Verenigde Staten

I live in the U.S.

Ik woon in de Verenigde Staten

The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.

De VS roept op tot een wapenembargo tegen de schenders van het verdrag.

The U.S. government has three branches: the executive, the legislative, and the judicial.

De regering van de Verenigde Staten heeft drie machten: De uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke.