Vertaling van unexpected

Inhoud:

Engels
Nederlands
abrupt, surprise, unexpected, unlikely {bn.}
onverhoeds
onverwacht

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Suddenly, something unexpected happened.

Plotseling gebeurde er iets onverwachts.

That is rather unexpected.

Dat is nogal onverwacht.

I was happy for her unexpected visit.

Ik was blij met haar onverwacht bezoek.

Do not fear the unexpected, but be prepared for it.

Vrees niet het onverwachte, maar wees erop voorbereid.


Gerelateerd aan unexpected

abrupt - surprise - unlikely