Vertaling van unfortunately

Inhoud:

Engels
Nederlands
unfortunately, unhappily, accidental {bw.}
ongelukkigerwijs
regrettably, unfortunately, alas, sadly, shame {bw.}
helaas
jammer 
jammer genoeg
tot mijn spijt
tot onze spijt
ongelukkigerwijs

Voorbeelden in zinsverband

Engels
Nederlands

Unfortunately, it's true.

Helaas is het waar.

It is unfortunately true.

Helaas is het waar.

Unfortunately, it's raining today.

Helaas regent het vandaag.

Unfortunately, that rumor is true.

Helaas is het gerucht waar.

Unfortunately she already has a steady boyfriend.

Jammer genoeg heeft ze al een vaste vriend.

Unfortunately, my birthday is only once a year.

Helaas ben ik maar één keer per jaar jarig.

Unfortunately I don't think I'd be of much help.

Spijtig genoeg denk ik dat ik niet veel zou kunnen helpen.

Unfortunately, the hotel that you suggested was completely booked up.

Jammer genoeg is het hotel dat je aanbevolen had compleet volgeboekt.

Unfortunately, my trip to Indonesia fell through because I couldn't save enough money.

Helaas ging mijn reis naar Indonesië ging niet door, omdat ik niet genoeg geld kon sparen.

Because unfortunately for men, sleep deprivation has become a virility symbol.

Want helaas voor mannen, is slaaptekort een symbool van mannelijkheid geworden.


Gerelateerd aan unfortunately

unhappily - accidental - regrettably - alas - sadly - shame